Bezlitosne złoto/ Merciless Gold

Polecamy dziś nowy obraz w galerii  "Bezlitosne złoto/ Merciless Gold" autorstwa Marii Drozdovej.

obraz na ścianę
"Bezlitosne złoto/ Merciless Gold"
autor: Maria Drozdova
Rok: 2018


Wymiary: 80 x 80 cm

Materiały: papier, pastel, olej pastelowy, węgiel, sos, akryl, złota farba metaliczna, lakier utrwalający

Technika: rysunek, technika autorska.

Kierunek: ekspresjonizm, awangarda, realizm, kubizm, szkic, fowizm, impresjonizm

W zależności od oświetlenia i kąta widzenia obraz wygląda inaczej, zależy od różnych stopni blasku złota.

Bez dekoracji (bez ramy i szkła)

Title: Merciless Gold

Year: 2018

Dimensions: 80X80 cm (without design)

Materials: paper, pastel, oil pastel, coal, sauce, acrylic, gold metallic paint, fixing varnish

Technique: drawing, author's technique.

Direction: expressionism, avant-garde, realism, cubism, sketch, fauvism, impressionism

Depending on the lighting and angle of view, the picture looks different, it depends on the different degrees of glow of gold.

without frame and glass

The picture is slightly brighter and more complex in color than in the photo.

The colors in the photos may not significantly differ from the original, it depends on the computer screen.

Obraz do nabycia w galerii Cottonara http://www.cottonara.com/product/748-bezlitosne-zloto-merciless-gold

Komentarze