Dziewczyna patrząca zza zasłony

Dziś polecamy nowy obraz Marii DrozdovejGirl gazing out of the curtains/ Dziewczyna patrząc zza zasłon/ Девушка, смотрящая из-за шторы
Rok: 2018
Rozmiar: 52Х33 cm (bez dekoracji)


Materiały: papier, pastel, olej pastelowy, węgiel drzewny, akryl, lakier do mocowania
Technika: rysunek, technika autorska.
Kierunek: ekspresjonizm, awangarda, realizm, kubizm, szkic
Dekoracja składa się z passepartou (gęsty, ozdobny, kolorowy karton), bez szkła i ramki. Szkło jest bardzo niewygodne podczas przesyłania.
Obraz trochę jaśniejsze i bardziej trudne do koloru niż na zdjęciu.
Kolory na zdjęciu nieznacznie różnią się od oryginału, zależy to od ekranu komputerowego

Title: Girl gazing out of the curtains
Year: 2018
Size: 53Х33 cm (without decoration)
Materials: paper, pastel, oil pastel, charcoal, acrylic, fixing varnish
Technique: drawing, author's technique.
Direction: expressionism, avant-garde, realism, cubism, sketch
Decoration consists of a passepartou (decoration from dense, decorative, colored cardboard), without glass and frame. Glass is very uncomfortable when forwarding.
Picture a little brighter and more difficult to color than in the picture.
The colors in the picture not much may vary from the original, It is depending on the computer scree

Komentarze