Cadiou painting

Chcielibyśmy wam dziś przedstawić Marie-France Cadiou, francuską malarkę, absolwentkę L'école Municipale des Beaux-Arts w Saint-Brieuc (Bretania, Francja). 
Aujourd'hui nous voudrions vous présenter  Marie-France Cadiou, la peintre française, diplômé de L'École Municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc (Bretagne, France).

15-008
"Calice"
Marie-France Cadiou 
Akryl/technika mieszana na płótnie
format 30 x 30 cm

Artystka tworzy od 30 lat, regularnie wystawiając swoje prace na lokalnych , krajowych i międzynarodowych wystawach, zarówno samodzielnie jak i podczas wystaw grupowych. Jest aktywnym członkiem grup artystycznych w Bretanii.
Największy wpływ i inspiracje wywarła na jej twórczość prace Mark'a Rothko , Cy Twombly (Edwin Parker) czy też Miquel'a Barcelo. Odnajdujemy również cząstkę Zao Wou-Ki.

Swoje malowanie traktuje jak sens życia, jak sama mówi , nie wyobraża sobie życia bez malowania, które jest dla niej jak oddychanie ...Elle travaile professionnellement depuis 30 ans et  expose régulièrement ses œuvres dans des expositions locales, nationales et internationales,  individuellement et ainsi  dans d'expositions de groupe. Il est un membre actif des groupes artistiques en Bretagne.

La plus grande influence et d'inspiration ont eu sur le travail des œuvres Mark Rothko de Cy Twombly (Edwin Parker) ou Miquel'a Barcelo. On trouve également d'esprit  de Zao Wou-Ki.

Son travail en tant que peintre, elle traitée comme le sens de la vie, comme elle le dit, elle ne peut imaginer sa vie sans peinture, qui est comme respirer pour elle ...

"Bouquet"
Marie-France Cadiou 
Acrylique/mixte sur toile Akryl/technika mieszana na płótnie
60 x 73 cmPrzedstawiając swój świat na płótnach operuje głównie środkami graficznymi oraz kolorem, niezmiernie rzadko sięga po malarstwo figuratywne. Często maluje struktury organiczne, komórki, nasiona, warzywa, owoce, jest to jakby jej pieśń  pochwalna dla natury i życia. A może  parasol ochronny artystki przed światem zewnętrznym, który przecież nie jest idealny ...
Znajdujemy w jej twórczości abstrakcje, pejzaże napotkane w trakcie podróży i zwykle codzienne przedmioty bądź emocje. Myślę, że właśnie emocje i kolor są największą siłą tego malarstwa.Présenter son monde sur toile, elle utilise principalement des graphismes et des couleurs. Elle utilise rarement la peinture figurative. Elle peint souvent des structures organiques, les cellules, les graines, les légumes, les fruits, c'est comme  son chant a la gloire  pour la nature et pour la vie. Ou ca peut-être également la garde de l'artiste contre le monde extérieur, ce qui est  pas parfait ...
Nous trouvons aussi les abstractions, paysages rencontrés durant le voyage et les objets ou des émotions. Je pense que les émotions et les couleurs sont la plus grande force de cette peinture.
Des châteaux en Espagne 01
Marie-France Cadiou
Acrylique sur toile, Akryl na płótnie
100 x 100 cm

Świetnie buduje przestrzeń  w pięknie skomponowanych kadrach, a wszechobecny kolor, traktuje niezmiernie serio.  Maluje nim emocje, życie, światło i otaczającą przestrzeń.
Jej proces malowania jest stałym poszukiwaniem,  aż do osiągnięcia ostatecznej równowagi.


Elle parfaitement construit un espace dans les images magnifiquement composées. La couleur omniprésente, est  traités très sérieux. Le couleur peint l'émotion, la vie, la lumière et l'espace.
Son processus de peinture c'est une recherche constante, jusqu'à  obtenur  l'équilibre finale.


"Gousse 09"
Marie-France Cadiou
Acrylique sur toile, Akryl na półtnie
80 x 80 cm

"Gousse 08"
Marie-France Cadiou
Acrylique sur toile, Akryl na płótnie
40 x 40 cm


Marie-France Cadiou pomaga poznawać sztukę dzieciom poprzez szkolne projekty i prowadzi także warsztaty plastyczne w centrum osób niepełnosprawnych w Saint-Brieuc.  

Marie-France Cadiou aide à apprendre l'art des enfants dans le projets scolaire et aussi anime des ateliers d'art dans le centre des personnes handicapées à Saint-Brieuc.
P1090864
źródło

Komentarze

Prześlij komentarz

Dziękuję za miłą wizytę i pozostawiony komentarz.